WHO supports taxes on sugary drinks

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
The World Health Organization says the widespread use of sugar in food products and drinks is a major concern in many areas. So WHO officials are calling on governments to require taxes on sugary drinks in an effort to limit their usage and popularity.Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, việc sử dụng rộng rãi đường trong các loại thực phẩm và đồ uống đang là mối quan tâm lớn trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, quan chức của WHO đang yêu cầu các nước áp dụng thuế đối với những đồ uống có đường nhằm hạn chế việc sử dụng chúng tràn lan.
The officials believe the taxes also would reduce the risk of health problems resulting from obesity.Họ tin rằng việc áp dụng thuế cũng sẽ làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe liên quan đến béo phì.
Obesity is a condition in which the body stores large, unhealthy amounts of fat. Obese individuals are considered overweight.Béo phì là tình trạng cơ thể tích trữ một lượng lớn chất béo không lành mạnh. Béo phì được còn được xem là thừa cân.
A new report says that in 2014 more than one-third of the adults in the world were overweight, and 500 million were considered obese.Dựa trên kết quả của bản báo cáo mới đây, vào năm 2014, có khoảng 1/3 số lượng người lớn trên thế giới bị thừa cân, và 500 triệu người mắc chứng béo phì.
The United Nations agency estimates that in 2015, 42 million children under age 5 were either overweight or obese. It says that number represents an increase of about 11 million during the past 15 years. Almost half of these boys and girls live in Asia and one-fourth in Africa.Cơ quan của Liên hợp quốc ước tính vào năm 2015, 42 triệu trẻ em dưới 5 tuổi mắc chứng thừa cân hoặc béo phì. Con số này đã tăng lên 11 triệu so với 15 năm trước. Gần 1 nửa trẻ em trong số này sống tại châu Á, và 1/4 sống tại châu Phi.
The U.N. agency blames unhealthy diets for a rise in diabetes cases. There are 422 million cases of the disease worldwide. WHO says 1.5 million people die from it every year. It says the use of sugar in food products, like sugary drinks, is a major reason for the increase in rates of obesity and diabetes.Cơ quan của Liên hợp quốc cho biết, những người mắc chứng tiểu đường là do có chế độ ăn uống không lành mạnh. Trên thế giới có khoảng 422 người mắc bệnh đái tháo đường. Theo WHO, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu người chết do căn bệnh này. Việc sử dụng đường trong thực phẩm và đồ uống là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ béo phì và tiểu đường gia tăng.
Temo Waqanivalu is with the agency’s Department for the Prevention on Non-Communicable Diseases. He told VOA that taxing sugary drinks would reduce consumption and save lives.Ông Temo Waqanivalu, người làm việc tại Sở phòng tránh các bệnh không truyền nhiễm của WHO, chia sẻ với VOA rằng việc đánh thuế lên các loại đồ uống có đường sẽ làm giảm lượng tiêu thụ và cứu sống nhiều mạng người.
“If we increase the tax and that gets passed on to the consumers resulting in a 20 percent increase in price, you are more likely to get a 20 percent reduction in the consumption. In addition, you will be more likely to achieve the ultimate health outcome we are aiming for, which is the reduction in obesity and diabetes.”“Nếu chúng ta tăng thuế, thì khi sản phẩm đến được tay khách hàng sẽ có giá tăng khoảng 20%, vì vậy bạn có lẽ sẽ giảm 20% lượng tiêu thụ những sản phẩm này.” Hơn nữa, cuối cùng bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn, điều mà chúng ta đang hướng tới, việc này cũng sẽ giúp làm giảm số lượng người mắc chứng béo phì và bệnh tiểu đường.”
Waganivalu noted that Mexico enacted a 10 percent tax on sugary drinks in 2014. He said by the end of the year, there was a 6 percent drop in the consumption of such drinks. Among poor people, the number of people who consumed sugary drinks dropped by 17 percent.Ông Waganivalu cho biết thêm năm 2014 Mexico đã ban hành luật đánh 10% thuế lên các loại đồ uống có đường. Và vào cuối năm đó, tỷ lệ tiêu thụ đồ uống có đường đã giảm 6%. Đối với nhóm người nghèo, tỷ lệ tiêu thụ những loại đồ uống này đã giảm 17%.
The WHO report says China has more obese people than any other country - 43 million men and 46 million women. The United States is home to almost 42 million obese men and 46 million women who are obese.Theo báo cáo của WHO, Trung quốc là nước có tỷ lệ người mắc chứng béo phì lớn nhất thế giới – khoảng 43 triệu nam giới và 46 triệu nữ giới. Còn ở Mỹ là 42 triệu nam giới và 46 triệu nữ giới mắc chứng béo phì.
The WHO says people should limit the amount of sugar they consume. It says they should keep their sugar intake to below 10 percent of their total energy needs, and reduce it to less than 5 percent for improved health.WHO cho biết người dân nên hạn chế lượng đường mà họ tiêu thụ. Họ nên giữ lượng đường tiêu thụ dưới 10% trong tổng số năng lượng mà họ cần, và dưới 5% đối với những người cần cải thiện sức khỏe.
It warns people to be careful in their calculations because sugar is everywhere.WHO cũng cảnh báo người dân nên cẩn thận trong việc tính toán lượng đường cần tiêu thụ vì đường có trong rất nhiều thực phẩm và đồ uống. 
TỪ VỰNG

Calculation (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Calculation_1.mp3

/ˌkælkjuˈleɪʃn/

Sự tính toán, sự cân nhắc

Concern (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Concern.mp3

/kənˈsɜːn/

Mối quan tâm, mối lo lắng

Consume (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Consume.mp3

/kənˈsjuːm/

Tiêu thụ, tiêu dùng

Consumption (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Consumption.mp3

/kənˈsʌmpʃn/

(sự) Tiêu thụ, tiêu dùng

Diabetes (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Diabetes.mp3

/ˌdaɪəˈbiːtiːz/

Bệnh tiểu đường

Enact (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Enact.mp3

/ɪˈnækt/

Ban hành

Estimate (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Estimate.mp3

/ˈestɪmət/

Ước tính, ước lượng

Intake (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Intake.mp3

/ˈɪnteɪk/

Sự lấy vào, lượng lấy vào

Popularity (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Popularity.mp3

/ˌpɒpjuˈlærəti/

Tính phổ biến, sự phổ biến

Widespread (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Widespread_1.mp3

/ˈwaɪdspred/

Lan rộng, phổ biến

CẤU TRÚC

- Call on somebody: đòi hỏi, yêu cầu ai

- In an effort to do something: nỗ lực làm gì

Eg: WHO officials are calling on governments to require taxes on sugary drinks in an effort to limit their usage and popularity. http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Call%20on.mp3

- In addition: hơn nữa, ngoài ra 

- To be likely to do something: có thể, có lẽ làm gì

Eg: In addition, you will be more likely to achieve the ultimate health outcome. http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/In%20addition.mp3

- Blame A for B: đổ lỗi, khiển trách, lên án A vì gây ra B

Eg: The U.N. agency blames unhealthy diets for a rise in diabetes cases. http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Blames%20unhealthy.mp3

Bài học cùng chủ đề

;