WHO: Indoor air pollution a major threat

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
The World Health Organization says about three billion people use solid fuels for heating and cooking in their homes. The practice creates dangerous indoor air pollution. WHO officials say more than 4.3 million people die from household air pollution a year. Most are in developing countries. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có đến khoảng 3 tỉ người sử dụng nhiên liệu rắn để sưởi ấm hoặc đun nấu trong nhà. Thực tiễn này có thể dẫn đến ô nhiễm không khí trong nhà hết sức nguy hiểm. Theo tổ chức WHO, hàng năm, hơn 4,3 tỉ người thiệt mạng do ô nhiễm khí trong nhà, phần lớn tập trung tại các quốc gia đang phát triển.
WHO officials say indoor pollution leads to early deaths from stroke, heart and lung disease, childhood pneumonia and lung cancer. Women and girls are the main victims. The WHO says these diseases can often result from high levels of fine particulate matter and carbon monoxide released by burning wood, coal, animal wastes, crop waste and charcoal. Các viên chức của WHO cho hay ô nhiễm trong nhà dẫn đến tử vong sớm hơn do đột quỵ, đau tim, bệnh phổi, viêm phổi ở trẻ em và bệnh ung thư phổi. Phụ nữ và các bé gái là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Những bệnh này thường xuất phát từ nồng độ khí CO2 cao do đốt củi, than đá, chất thải chăn nuôi, chất thải cây trồng và than củi đốt.
Carlos Dora is with the WHO's Department of Public Health, Environmental and Social Determinants of Health. He says people should not use unprocessed coal and kerosene fuel indoors. He says opening a window or door to let out the harmful air will not correct the situation. It only will pollute the outdoors. Carlos Dora, Điều phối viên Cơ quan Y tế Công cộng về Yếu tố Quyết Định Xã hội và Môi trường của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho biết mọi người không nên sử dụng than đá, dầu hỏa chưa qua chế biến trong nhà. Theo ông, cửa sổ hay cửa ra vào có được mở để các khí độc hại thoát ra ngoài cũng không cải thiện được tình hình. Việc làm trên sẽ khiến không khí bên ngoài bị ô nhiễm.
The United Nations found that more than 95% of households in sub-Saharan Africa depend on solid fuels for cooking. It says huge populations in India, China and Latin American countries, such as Guatemala and Peru, also are at risk. Agency experts say some safe and low-cost technologies are available.  
In India, you can buy an induction stove for about $8.00. And in Africa you can buy a solar lamp for less than $1.00. But, this, the agency says, is just a start. It is urging developing countries to use cleaner fuels and increase access to cleaner and more modern cooking and heating equipment.Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cho thấy có hơn 95% hộ gia đình ở tiểu bang Sahara thuộc Châu Phi vẫn sử dụng nhiên liệu rắn để đun nấu. Phần lớn dân số tại Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Mỹ Latin như Guatemala và Peru cũng đang đứng trước mối đe dọa. Các chuyên gia thuộc cơ quan cũng cho biết nhiều công nghệ với chi phí thấp và an toàn cũng có sẵn để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên.
 Tại Ấn Độ, bạn có thể mua một bếp cảm ứng với chỉ 8USD còn ở Châu Phi nếu muốn mua một chiếc đèn năng lượng mặt trời bạn chỉ cần bỏ ra ít hơn 1USD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi điểm, Liên Hợp Quốc đang thúc giục các nước đang phát triển sử dụng nhiều nhiên liệu sạch và các thiết bị sưởi ấm cũng như nấu ăn hiện đại hơn. 
TỪ VỰNG

Charcoal (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Charcoal.mp3

/ˈtʃɑːkəʊl/

Than củi

Equipment (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Equipment.mp3

/ɪˈkwɪpmənt/

Trang thiết bị

Induction (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Induction.mp3

/ɪnˈdʌkʃn/

Cảm ứng

Kerosene (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Kerosene.mp3

/ˈkerəsiːn/

Dầu hỏa

Pollute (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Pollute.mp3

/pəˈluːt/

Làm ô nhiễm

Pollution (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Pollution_2.mp3

/pəˈluːʃn/

Sự ô nhiễm

Situation (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Situation.mp3

/ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

Tình trạng, hoàn cảnh

Stove (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Stove.mp3

/stəʊv/

Bếp lò

Unprocessed (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Unprocessed_1.mp3

/ˌʌnˈprəʊsest/

Chưa qua chế biến, chưa gia công

CẤU TRÚC

- Die from/ of something: chết vì cái gì

Eg: More than 4.3 million people die from household air pollution a year.

- Urge somebody/ something to do something: thúc giục ai/ cái gì làm gì

E: It is urging developing countries to use cleaner fuels.

Bài học cùng chủ đề

;