What Demi Lovato tells herself to feel more confident

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
Demi Lovato is still finishing up her world tour but she’s already hard at work on her next album.Tuy Demi Lovato vẫn đang trong quá trình hoàn thành tua lưu diễn vòng quanh thế giới của mình, nhưng cô ấy đã tiếp tục thực hiện album tiếp theo.
I do wanna talk about the album, can you give us any details about collaboration coming up, what’s the sound like? When can we expect it?Tôi rất muốn tìm hiểu nhiều hơn về album của bạn, bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết một số thông tin như bạn sẽ hợp tác với ai trong album này, thể loại âm nhạc nào bạn sẽ hướng tới, khi nào album được phát hành?
I'm in the studio experimenting with a bunch of different sounds and but ultimately I’m finding my own lane which is really exciting for me because I’ve never really embraced the authenticity of where my passion comes from vocally and artistically, so being able to do that and find my own lane that’s different from anybody else’s is really exciting.Trong phòng thu tôi đã thử nghiệm rất nhiều thể loại âm nhạc, nhưng cuối cùng tôi đã chọn cho mình một gu âm nhạc riêng, thật tuyệt vời, bởi vì tôi chưa bao giờ thật sự xác định được niềm đam mê của mình trong nghệ thuật và âm nhạc, vì vậy việc xác định được gu âm nhạc và con đường âm nhạc riêng mà hoàn toàn khác với những người khác thật sự rất tuyệt.
She’s also teaming up with Tampax for the Be Radiant campaign.Cô ấy cũng đang hợp tác với thương hiệu Tampax trong chiến dịch Tự Tin Rạng Rỡ.
Are you generally confident person?Bạn có thấy mình là một người tự tin không?
I have very strong beliefs and very outspoken about them, and I think that has it, you know, that takes a lot of confidence, everybody else just struggle with it sometimes like any other women would. And that’s why I partnered with the radiant collection of Tampax because it’s really empowering women to feel confident and radiant even when at that time of the month, it’s just so difficult.Tôi có những niềm tin rất mạnh mẽ và tôi cũng rất thẳng thắn khi nói về những niềm tin ấy, và tôi nghĩ rằng mọi người phải rất cố gắng để có được sự tự tin giống như những người phụ nữ khác. Đó là lý do tại sao tôi lại hợp tác với Tampax trong bộ sưu tập Tự Tin Rạng Rỡ của họ, tôi thực sự mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ để họ trở nên tự tin và tỏa sáng hơn, đặc biệt là trong khoảng thời gian đặc biệt khó khăn trong tháng.
All right, so Devonne Demi Lovato is out, what inspired you want to get the skin care industry?Được rồi, sản phẩm thương hiệu Devonne của bạn vừa mới ra mắt, điều gì đã mang lại cảm hứng khiến bạn muốn tạo ra một thương hiệu chăm sóc da riêng.
As I get older, I started to really embrace taking care of my skin, that’s why I create my skin care lane because I want men and women to feel confident when they take care of themselves.Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu thực sự quan tâm đến việc chăm sóc da, đó là lý do tại sao tôi muốn tạo ra một thương hiệu chăm sóc da của riêng mình, bởi vì tôi muốn bất kỳ một người đàn ông hay phụ nữ nào đều cảm thấy tự tin khi họ chăm sóc bản thân.
Do you tell yourself anything to make you feel more confident like any monstrous that you say?Bạn có bao giờ tự nói với bản thân những điều khiến bạn cảm thấy tự tin hơn chưa?
Yeah, there is some monstrous definitely, you’re beautifully and wonderfully made, it’s something that I have to, you know, sometimes really reinforced in my head and also just looking in the mirror and being like “you are a rockstar” like… and regardless if I was in the music industry or not, looking in the mirror and something about saying that you’re a rockstar, you fears, you’re fabulous and you just gotta work what you have. That really helps it.Có, thỉnh thoảng, “bạn thật xinh đẹp và tài năng”, tôi nói như vậy, chị biết đấy, thỉnh thoảng tôi cố gắng suy nghĩ về điều đó, và nhìn vào gương tự nhủ “bạn là một ngôi sao nhạc rock”… dù tôi có tham gia vào ngành công nghiệp âm nhạc hay không, thì tôi vẫn nhìn vào gương và nói “bạn là một ngôi sao nhạc rock, bạn cảm thấy sợ hãi, bạn bạn thật tuyệt vời, và bạn chỉ làm những điều bạn phải làm”. Điều đó rất có ích.
I love that, it’s really refreshing and just hope that you’re actually a rockstar.Tôi rất thích cách làm của bạn, thật tuyệt, và hy vọng rằng bạn sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock thực thụ.
Yes it doesn’t hurt.Tôi không hề bị tổn thương chút nào đâu!
TỪ VỰNG

Authenticity (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Authenticity.mp3

/ˌɔːθenˈtɪsəti/

Tính chân xác thực

Collaboration (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Collaboration.mp3

/kəˌlæbəˈreɪʃn/

Sự hợp tác

Collection (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Collection.mp3

/kəˈlekʃn/

Bộ sưu tập

Confident (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Confident.mp3

/ˈkɒnfɪdənt/

Tự tin

Embrace (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Embrace.mp3

/ɪmˈbreɪs/

Nắm lấy

Experiment (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Experiment.mp3

/ɪkˈsperɪmənt/

Thử nghiệm

Inspire (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Inspire.mp3

/ɪnˈspaɪə(r)/

Truyền cảm hứng

Partner (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Partner.mp3

/ˈpɑːtnə(r)/

Hợp tác

Passion (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Passion.mp3

/ˈpæʃn/

Niềm đam mê

Radiant (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Radiant.mp3

/ˈreɪdiənt/

Tự tin, tỏa sáng

Regardless (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Regardless.mp3

/rɪˈɡɑːdləs/

Bất chấp, mặc dù

Reinforce (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Reinforce.mp3

/ˌriːɪnˈfɔːs/

Gia cố, tăng cường

Struggle (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Struggle.mp3

/ˈstrʌɡl/

Đấu tranh, chiến đấu

Ultimately (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Ultimately.mp3

/ˈʌltɪmətli/

Cuối cùng

CẤU TRÚC

- Be able to do something: có khả năng làm gì (cần nhiều nỗ lực)

Eg: Being able to do that is really exciting.

(Có khả năng làm điều đó thật sự rất tuyệt.)

- Take care of somebody/ something: chăm sóc ai/ cái gì đó

Eg: I started to really embrace taking care of my skin.

(Tôi bắt đầu thực sự quan tâm đến việc chăm sóc da.)

- Come from: đến từ đâu

Eg: I’ve never really embraced the authenticity of where my passion comes from vocally and artistically. 

(Tôi chưa bao giờ thật sự xác định được niềm đam mê của mình trong nghệ thuật và âm nhạc.)

Bài học cùng chủ đề

;