The Rock interview - Shed 'manly tears' during Moana

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
Dwayne “the Rock” Johnson, what a year he had has, he was named “people's sexiest man alive” just before the launch of Disney's Moana, and Nick Watt caught up with him to talk about it all.Dwayne “the Rock” Johnson, một năm tuyệt vời của anh ấy, anh ấy được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hiện nay, chỉ ngay trước thời điểm bộ phim hoạt hình của Disney - Moana ra mắt, và Nick Watt sẽ là người trò chuyện với anh ấy.
It was Moan, right?Moana đúng không?
That's the voice of Dwayne “the Rock” Johnson playing at the demigod Maui.Đó là giọng của Dwayne “the Rock” Johnson, trong vai á thần Maui.
I am…Tôi là…
Sorry, sorry.Xin lỗi, xin lỗi.
That's Moana who must save the world.Còn đó là Moana, người phải giải cứu thế giới.
It's a new version of a hero, right? A new version of a female hero that I love, there is no love interest and there's no damsel in distress character in her, by the way, I have 15-year-old daughter who is just like Moana, who's ambitious and has a really strong point of view, and wants to tackle the world, and is loving tapping into her own identity, and putting me in my place.Đó là một hình tượng anh hùng mới, phải không? Một hình tượng nữ anh hùng mới mà tôi rất thích, không hề vướng bận tình yêu cá nhân, không phải kiểu thiếu nữ yếu đuối đang gặp nạn, tôi có một cô con gái 15 tuổi giống hệt như Moana vậy, con bé là người đầy tham vọng và mang trong mình một quan điểm rất mạnh mẽ, con bé muốn chinh phục thế giới, muốn bộc lộ bản sắc riêng, và khiến tôi biết vị trí của mình.
The Rock’s not all that tough!The Rock không phải lúc nào cũng cứng rắn.
I have never cried consistently, cameraman laughing, through a movie that I have with this movie. Just to be clear, they're all manly tears though.Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế, quay phim đang cười tôi kìa, như với bộ phim này. Nhưng tôi muốn nói rõ, đó là những giọt lệ chứa đầy sự nam tính.
So you have some Moana ancestry from your mother's side right?Tổ tiên của mẹ anh có phải gần giống như của Moana đúng không?
Correct! It was an opportunity for us to showcase Polynesian culture to the world. Here’s a little fun fact, the shape of Maui and his look, a lot of those based upon my grandfather, he looked like that, he was a Samoan High Chief.Đúng vậy. Đây là một cơ hội giúp chúng tôi giới thiệu bản sắc văn hóa của người Polynesi ra thế giới. Có một thực tế khá thú vị, hình dáng của Maui, rất nhiều đường nét trên khuôn mặt Maui dựa theo hình dáng của ông ngoại tôi, ông ấy trông gần giống như thế, ông ấy cũng từng là High Chief của Samoa.
You know you're not the hero, you're a bit of a goofball at point.Anh biết đó, nhân vật của anh không phải là anh hùng, Maui có chút gì đó dở hơi.
Well, you know, goofball’s a little strong. Don't be angry ‘cause 15 Samoans beat your *** in rugby. He's got this thing, he played Brigham Young when he was in college, 15 Samoans on the team. Ok, so now that’s what… he sees my character, it’s goofball.Thật ra là, anh biết đấy, dở hơi cũng có khía cạnh mạnh mẽ của nó. Đừng tức giận nhé, bởi vì 15 người Samoa sẽ đánh *** của anh bằng bóng bầu dục đó. Ông ấy có một tố chất, ông ấy từng đóng vai Brigham Young khi học đại học, 15 người Samoa trong một đội. Được rồi giờ đó là… anh ấy xem nhân vật của tôi, Maui có đôi chút dở hơi mà.
There are parts of your story that are reflected in this movie.Một phần cuộc đời của anh được thể hiện trong bộ phim này đúng không?
Just handsome, brown eyed soul!Tâm hồn đẹp đẽ và đôi mắt nâu.
Exactly!Chính xác!
I was actually talking about football!Thực ra tôi đang nói về môn bóng đá.
I played football, didn't make it, failed at that, there were a lot of failures that Maui has to go through too as well so…Tôi từng chơi bóng đá, nhưng không thành công, tôi đã thất bại, trong phim, Maui cũng phải trải qua rất nhiều thất bại…
Never give up, that's Moan’s message.Không bao giờ từ bỏ, đó là thông điệp trong Moana.
She's gonna trip and fall, and she's gonna learn a lesson as she goes along. There's a great line in the movie where she’s very adamant. “I’m not the Princess, I'm the daughter of chief, but I'm not a princess”. And I say something like “Well, listen, you've got a dress and you’ve got a sidekick. Then you're a princess.” It’s very funny! It’s the best line in the movie!Cô ấy sẽ thất bại, nhưng cô ấy sẽ nhận được một bài học. Có một câu thoại trong bộ phim mà cô ấy nói rất kiên quyết. “Tôi không phải là công chúa, tôi là con của tộc trưởng, nhưng tôi không phải là công chúa.” Và tôi nói gì đó đại loại như “Nghe này, cô mặc váy, và có bạn tri kỷ, thì cô là công chúa rồi đó.” Rất hài hước, đó là câu thoại hay nhất trong phim.
It's a good line!Quả là một câu thoại hay.
Yeah, I said it.Đúng vậy, tôi nói câu đó.
It’s a good line.Rất hay.
It’s my line.Đó là câu thoại của tôi.
Well done!Hay lắm.
Thank you!Cảm ơn.
Good Morning America, Nick Watt, ABC News!Good Morning America, Nick Watt, ABC News!
TỪ VỰNG

Adamant (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Adamant.mp3

/ˈædəmənt/

Cứng rắn, cương quyết

Ambitious (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Ambitious.mp3

/æmˈbɪʃəs/

Có nhiều tham vọng

Consistently (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Consistently_2.mp3

/kənˈsɪstəntli/

Nhất quán

Damsel (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Damsel.mp3

/ˈdæmzl/

Tiểu thư, khuê nữ

Demigod (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Demigod.mp3

/ˈdemiɡɒd/

Á thần

Distress (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Distress.mp3 

/dɪˈstres/

Tai họa, cảnh hiểm nguy

Identity (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Identity.mp3

/aɪˈdentəti/

Nhân dạng

Launch (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Launch_2.mp3

/lɔːntʃ/

Sự phát hành, sự ra mắt

Reflect (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Reflect_1.mp3

/rɪˈflekt/

Phản chiếu, phản ánh

Showcase (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Showcase.mp3

/ˈʃəʊkeɪs/

Thể hiện, trưng bày

Sidekick (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Sidekick.mp3

/ˈsaɪdkɪk/

Bạn nối khố, bạn tri kỷ

CẤU TRÚC

- Go through: chịu đựng, thấu qua

Eg: There were a lot of failures that Maui has to go through too. http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Go%20through.mp3

(Maui cũng phải trải qua rất nhiều thất bại.)

- Point of view: quan điểm, cách nhìn nhận

Eg: I have 15-year-old daughter who is just like Moana, who's ambitious and has a really strong point of view. http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Point%20of%20view.mp3

(Tôi có một cô con gái 15 tuổi giống hệt như Moana vậy, con bé là người đầy tham vọngvà mang trong mình một quan điểm rất mạnh mẽ.)

Bài học cùng chủ đề

;