Selena Gomez reveals bodyshaming struggles

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
I’ve been dying to have you come in because you've been just crushing it over the last year.Tôi rất háo hức khi biết rằng bạn sẽ tới bởi vì độ phủ sóng của bạn ở khắp mọi nơi trong năm vừa qua.
Thank you! Thank you so much!Cảm ơn anh rất nhiều!
How’s it felt?Bạn thấy thế nào?
Surreal, judgment for sure, but in a way I’m relieved, I feel like a huge weight has been lifted off of me, I feel very empowered and confident and comfortable in where I am.Không tưởng, có thể nói là như vậy…, nhưng theo một cách mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi như trút được gánh nặng ra khỏi người mình, tôi cảm thấy mình được truyền sức mạnh, tự tin và thoải mái hơn khi là chính mình.
And I think it took me a long time to get there because you know the past year was so interesting, I’ve never been like body shamed before, I never had to deal… I dealt with a whole other set of issues, that was interesting!Tôi nghĩ mình đã mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được điều đó, bởi vì năm qua khá thú vị, tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình, tôi chưa từng đối mặt với… tôi từng giải quyết nhiều vấn đề, nhưng điều này thì khá mới mẻ!
Were you body shamed?Bạn thấy xấu hổ về cơ thể mình sao?
Oh for sure! Yeah I guess I mean I did gain weight but I don't care like I did.Đúng vậy! Tôi biết rằng mình đã tăng cân, nhưng tôi không còn quan tâm đến điều đó lắm.
But it did get to you or not.Nhưng điều đó có ảnh hưởng đến bạn không?
A little bit yeah, but you know what's interesting is as I posted this photo on Instagram and I was like… I’m super like there's more to love, I’m happy with myself and the reason why did that is because I didn't want them to win because then the next day wasn't about how I gained weight, it was about how I embraced it and that's just kind of my approach.Có một chút, nhưng điều buồn cười ở đây là khi tôi đăng tải bức ảnh đó lên Instagram, tôi như là… tôi thấy có nhiều thứ để yêu thương, tôi hạnh phúc với chính bản thân mình, lý do tôi làm vậy là bởi vì tôi không muốn những kẻ chê cười mình chiến thắng, và đó không phải là việc tôi tăng cân ra sao, mà là cách tôi chấp nhận bản thân mình. Và đó là cách tôi đối mặt với các vấn đề.
I mean for someone in the spotlight, by the way someone going to high school every day, you can read comments about yourself and it can literally keep you up at night or make you cry. How do you navigate whether or not to read them?Ý tôi là đối với những người nổi tiếng, đặc biệt đối với những người nổi tiếng khi còn đang trong độ tuổi đến trường, mỗi khi đọc được những bình luận về mình, và bạn có thể bị mất ngủ hoặc khóc lóc. Bạn làm thế nào để xác định được việc có nên đọc những lời bình luận đó hay không?
Sometimes you can't help it, I fall on catch myself just doing it and then other times I know how to avoid it, it's inevitable, you're gonna see it, it's so evil, it's crazy how mean people are.Đôi khi tôi không thể không đọc, vài lần tôi bị cuốn vào những lời bình luận đó, và sau đó tôi biết cách để thoát khỏi chúng, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi, sẽ có ngày tôi thấy nó, thật khủng khiếp, thật điên rồ khi con người lại có thể xấu xa đến vậy.
Sorry, I don’t wanna be mean, but you're getting old, I said to Ellen, I remember you were a teenager! Are you 23?Xin lỗi tôi không muốn trở nên xấu xa, nhưng bạn đang già đi, tôi đã nói với Ellen, tôi vẫn nhớ khi bạn còn là một thanh thiếu niên! Bạn 23 tuổi rồi đúng không?
Yeah!Đúng vậy!
But you're soon to be a mid-20s person!Nhưng rồi bạn sớm sẽ 25-26 tuổi thôi!
Thank you, Ryan!Cảm ơn Ryan.
That’s good! Before we know it, you'll be 30 walking in here, it's interesting to see like your evolution, and also I know that there was a moment where you were making that transition into like music, you said this is really me.Thật tuyệt! Chẳng bao lâu nữa, khi bạn đến đây, bạn đã 30 tuổi rồi, thật thú vị khi nhìn thấy quá trình trưởng thành của bạn, cũng như biết được khoảnh khắc bạn bắt đầu chuyển mình trong âm nhạc và khẳng định bản thân.
You don't know how people respond to it and the feeling you must feel inside with this response, and the song going to the top of the charts, it has got to be the greatest ever!Bạn không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào, và cảm nhận của bạn đối với những phản ứng đó, ngay sau đó thì bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, và trở thành ca khúc được yêu thích nhất.
Here's what I want to ask you about “Good for you”, because I know when I talk about just like my personal life on this show, my mother will call and be like “Wait a minute, I didn't know that”, which is you know a whole another show, but I was singing the lyrics for “Good for you” and it's like so “I’m on my 14 carats” and you know mom I’m sure she loves that part, “Doing it up like Midas, mhm”, all good “Do my hair up real, real nice”, good, then you get to “Leave this dress a mess on the floor” then you get to “You say I give it to you hard so bad, so bad”.Dưới đây là những điều tôi muốn hỏi bạn về ca khúc “Good for you”, bởi vì khi tôi nói chuyện về cuộc sống cá nhân của mình trong chương trình này, mẹ tôi sẽ gọi điện và nói rằng “Ryan, sao mẹ không biết”, điều đó khiến chương trình chuyển theo một hướng khác, tôi sẽ hát một vài câu trong “Good for you”, nó như thế này “Em đeo nhẫn kim cương 14 ca-ra”, mẹ tôi chắc chắn rất thích câu này, “Nhưng em vẫn làm được việc như vua Midas”, hay, “Buộc tóc cao thật xinh”, hay, và sau đó là câu “Vứt bỏ bộ váy áo này trên sàn nhà”, và tiếp theo là “Anh nói em đã nặng lời với anh”.
Thank you for saying it like that.Cảm ơn vì anh đã nói vậy.
Yeah that's my poetic reading of it. Well how was your family reactive?Đó là cách tôi đọc diễn cảm bài hát. Vậy gia đình của bạn đã phản ứng như thế nào?
They're proud of me, I don't think it's anything about other than the fact that I have a really, and I don't mean this in a weird way or I’m talking myself up.Họ khá tự hào về tôi, tôi không biết điều gì quan trọng hơn việc tôi thật sự là chính mình, tôi không cố ý làm điều gì tồi tệ hoặc tôi tự ca ngợi bản thân.
I have a really great elegant way of expressing myself because there's nothing wrong with a woman being comfortable, confident, whatever it is that you feel, I love that, I love feeling like I’m in love and want to look good for someone, but at the same time there is no guy in my video. I’m saying I am a diamond, I like the way that women feel when they're in that state and I just think it's I don't know I think my family respects me, I’m not, they are not disappointed in me, you know.Tôi làm theo một cách khiêm tốn trong việc thể hiện bản thân bởi vì không có điều gì sai trái khi một người phụ nữ thấy thoải mái, tự tin, làm bất kỳ điều gì mà họ muốn, tôi thích điều đó, và khi tôi yêu mến ai đó, tôi mong muốn được xinh đẹp trước mặt họ, nhưng trên thực tế lại không có hình ảnh ai khác trong video của tôi. Tôi nói rằng mình là một viên kim cương, tôi thích cách mà những người phụ nữ cảm thấy được nâng niu như vậy, và tôi nghĩ là nó… tôi không biết, tôi nghĩ gia đình mình tôn trọng tôi, tôi không, họ không hề cảm thấy thất vọng ở tôi, anh biết đấy.
No, of course they’re not.  Không, tất nhiên là không rồi.
My mom just talked about “leaving this dress on the floor”, you should pick it up and put in hamper! She said put that in the hamper, all right?Mẹ tôi có đôi chút nhận xét về câu “Vứt bỏ quần áo trên sàn nhà”, bạn nên nhặt nó lên và để vào giỏ! Bà ấy nói là để nó vào giỏ ý!
Ok, mom of Seacrest. OK!Được rồi! Cảm ơn bà Seacrest. Tôi sẽ làm vậy!
TỪ VỰNG

Elegant (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Elegant.mp3

/ˈelɪɡənt/

Thanh lịch, tao nhã

Embrace (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Embrace.mp3

/ɪmˈbreɪs/

Đối diện, chấp nhận

Empower (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Empower.mp3

/ɪmˈpaʊə(r)/

Truyền sự tự tin, truyền sức mạnh

Evolution (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Evolution.mp3

/ˌiːvəˈluːʃn/

Quá trình phát triển

Hamper (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Hamper.mp3

/ˈhæmpə(r)/

Giỏ đựng quần áo bẩn

Inevitable (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Inevitable.mp3

/ɪnˈevɪtəbl/

Không thể tránh khỏi, chắc chắn sẽ xảy ra

Navigate (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Navigate.mp3

/ˈnævɪɡeɪt/

Định hướng

Reactive (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Reactive.mp3

/riˈæktɪv/

Tác động trở lại, phản ứng lại

Relieved (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Relieved.mp3

/rɪˈliːvd/

Thanh thản, nhẹ nhõm 

Respect (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Respect.mp3

/rɪˈspekt/

Tôn trọng, kính trọng

Response (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Response.mp3

/rɪˈspɒns/

Sự đáp lại, sự hưởng ứng

Transition (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Transition.mp3

/trænˈzɪʃn/

Thời kỳ chuyển tiếp

CẤU TRÚC

- Deal with something: giải quyết, đối mặt với vấn đề gì

Eg: I dealt with a whole other set of issues. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.1_50.mp3

(Tôi từng giải quyết nhiều vấn đề.)

- Respond to somebody/ something: phản ứng lại, đáp lại ai/ cái gì

Eg: You don't know how people respond to it. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.2_45.mp3

(Bạn không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào.)

- Talk somebody up: ca ngợi, tán dương ai

Eg: I’m talking myself up. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.3_42.mp3

(Tôi tự ca ngợi bản thân.)

Bài học cùng chủ đề

;