Emily Blunt drove Tom Cruise into a tree filming 'Edge of Tomorrow'

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
“Edge of tomorrow”, did you manage to secure maybe a wardrobe or a display case for the massively massive suit?“Cuộc chiến luân hồi”, chị có tủ đồ hay tủ trưng bày nào có thể dùng để giữ bộ phục trang đồ sộ khủng khiếp đó không?
It’s massive, no they never gave me the suit.Đúng là đồ sộ, không họ không cho tôi giữ nó đâu.
Well obviously you wouldn't on the exosuit.Tất nhiên là không phải bộ đồ exosuit đó rồi.
No, I'm good with that, I could have burnt it by the end of the shoot.Không có vấn đề gì về chuyện đó cả, có lẽ tôi sẽ đốt nó ngay sau khi kết thúc quay.
Keep coming here and I’ll train you.Tiếp tục tới đây, tôi sẽ đào tạo anh.
Again, again!Làm lại, làm lại.
Your leg’s broken!Chân anh bị gãy rồi.
No I'm good!Không, tôi không sao.
And you’d better start over.Vậy anh nên bắt đầu lại đi.
Come on.Thôi nào.
Was it fun to come home from work and say “Well today…”?Chị có thấy thú vị mỗi khi trở về nhà và tự nhủ rằng “Hôm nay…”
I killed him for 19 times!Tôi đã giết anh ấy tới 19 lần.
19 times?19 lần sao?
Yeah, seeing Tom Cruise crawling along the floor with a broken leg, and me, just mercilessly shooting him in the head ‘cause I knew that he was useless to me at this point was pretty fun.Đúng vậy, nhìn Tom Cruise bò trên nền nhà với một chiếc chân bị gãy, còn tôi thì không thương tiếc bắn vào đầu của anh ấy, bởi vì tôi biết vào thời điểm đó anh ấy không thể làm gì được tôi quả là một điều khá thú vị.
Again, I imagine you read the script you go “Okay this is gonna be something”, and then you actually get into the suit!Tôi tưởng tượng ra lúc chị đọc kịch bản, chị đã nghĩ “Được rồi, chắc chắn tôi phải mặc cái gì đó”, và sau đó thì chị phải mặc bộ trang phục thật sự.
Yeah ‘cause I was thinking “Oh, maybe they CGI the suits!”Đúng thế, tôi từng nghĩ “Ồ, có lẽ họ sẽ CGI những bộ trang phục.”
Yeah!Đúng vậy.
And you know, I learn to look the stunts without the suit on, and then you put on an 80-pound suit which was just the most insanely heavy thing, just suffocating heavy, and they put it on me.Và bạn biết đấy, tôi nhìn thấy những người đóng thế không hề mặc trang phục, nhưng sau đó tôi lại phải khoác lên bộ trang phục 80 pound nặng khủng khiếp, và có thể khiến tôi nghẹt thở, họ đã cho tôi mặc nó.
And Tom was there for my first exosuit fitting, and I started to cry, just gently weep, is this gonna… the weight of it just really hit me and Tom was like “Are you okay? You okay?” I was like “Yeah you know, it's just like… I don't know, just like really heavy and I didn't really…”Tom có mặt ở đó khi lần đầu tiên tôi thử mặc bộ trang phục exosuit, tôi bắt đầu khóc, chỉ hơi rơm rớm thôi, tôi có thể sẽ… sức nặng của nó thực sự đánh gục tôi và Tom an ủi “Em ổn chứ, em không sao chứ?”, còn tôi “Nó nặng quá… em không biết, nó quá nặng, em không thực sự…”
And Tom, he was trying to make me laugh, he was like “Come on, you are such a wuss”, I was like “Just give me a hug, I'm dying”.Tom cố gắng làm tôi cười, anh ấy nói “Thôi nào, đừng ủy mỵ như thế chứ”, tôi đáp lại “Cho em một cái ôm đi, em sắp chết rồi”.
Give me a hug around this.Ôm chị xung quanh bộ đồ đó.
Around this strange robotic suit.Xung quanh bộ đồ robot khủng khiếp đó.
Massive thing.Một bộ đồ cực lớn.
A real Hollywood hug.Một cái ôm kiểu Hollywood.
How about I say hello to everyone, and then she says “Tom, I’m very excited…”Tôi sẽ nói xin chào, còn em ấy sẽ nói “Tom, tôi rất thích thú…”
Hello everyone.Xin chào mọi người.
Come on, man.Thôi nào, anh bạn.
You said it every time.Lần nào em cũng làm thế.
No no./ You’re so good at that.Không không./ Em thật sự làm rất tốt.
No you are better…Không anh mới làm tốt hơn…
You sound better.Em nói tốt hơn rồi đấy.
No, I’m not having this game again.Không, em không chơi trò này nữa đâu.
He was so much fun, and I mean he's so game and so enthusiastic and such a doll, that it was… he actually kept me going on it, I think.Anh ấy rất thú vị, và ý tôi là anh ý rất nhiệt tình và tốt bụng, anh ấy luôn là người thúc đẩy tôi.
I gather there was one moment where you drove him into a tree.Tôi có xem cảnh mà chị lái chiếc xe đâm vào một cái cây.
Oh, I almost killed him, yes!Ồ, đúng thế, suýt nữa tôi đã giết chết anh ấy.
So did he take that as well as I mentioned Tom Cruise would?Vậy có phải anh ấy tiếp nhận vấn đề đó khá dễ chịu như tôi có đề cập trước đó không?
Well you did actually, I mean I think he was a bit put out because I was doing the stunt driving, and you know he just loves the stunt driving…Đúng là như vậy, tôi nghĩ anh ấy có một chút hoảng loạn khi tôi thực hiện pha mạo hiểm, còn bạn biết đấy anh ấy lại rất thích cảnh lái xe mạo hiểm…
He just wanted to drive.Anh ấy rất muốn lái xe.
Just want to drive very fast.Lái xe với tốc độ rất nhanh.
Drunk and drive.Say rượu và lái xe.
His exosuit was really bulky, so he couldn't fit in the driver's seat, so I was like “I'm gonna drive you.”Bộ đồ exosuit của anh ấy quá lớn, nên anh ấy không thể ngồi vừa ghế lái xe, vì vậy tôi nói “Em sẽ là người lái xe.”
I was driving this very old car with a huge trailer swinging behind it, I went really fast down this dirt road, and I had to take a turn, the stunt called “I want you to go really fast, just swing that trailer out behind you, like you can take it really fast”. I can see Tom looking at me like “Do you know how to drive?”.Tôi lái một chiếc xe rất cũ kỹ với một chiếc xe moóc đằng sau, tôi lái rất nhanh trên con đường lầy lội, và khi tôi phải rẽ hướng, diễn viên đóng thế gọi “tôi muốn bạn lái thật nhanh, kéo phăng cái xe moóc đằng sau, với tốc độ thật nhanh.” Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tom thể hiện “Em có biết lái xe không thế?”
Then we set off and I'm driving along and I know I'm taking it too fast, but I thought I've got this, and Tom was sitting next to me like he was going “Break break break break break break break, oh my god, break, oh my god, break, oh my god, Emily break”, so I took the turn too fast and didn't make it and drove us into the tree.Và chúng tôi bắt đầu, tôi lái xe và bắt đầu tăng tốc nhanh, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được, còn Tom ngồi bên cạnh tôi “Phanh phanh phanh phanh phanh, Chúa ơi, phanh, chúa ơi, phanh, chúa ơi, Emily, phanh ”, tôi rẽ quá nhanh, bị trượt, và chiếc xe đâm vào cái cây.
He knew that, when he was saying “break break break”, he went “And I knew in your head, you were like ‘Shut up, Tom!’”.Anh ấy biết, khi anh ấy nói “phanh phanh phanh”, anh ấy bảo “Anh biết trong đầu em đang nghĩ gì, ‘Im đi, Tom!’”.
And I said I was, I was like “Oh shut up! You don't know what you're talking about”.Và tôi nói đúng vậy, em đã nghĩ “Im đi, anh không biết anh đang nói gì đâu”.
“Good driving”.Lái tốt đấy.
“I forgot to unhook the trailer”Tôi quên tháo cái xe moóc đằng sau.
This is a guy that on a Sunday just does nuts, you know, massive motorbike and jump off the cliff.Đây là anh chàng mà vào một ngày Chủ nhật đẹp trời sẽ làm những điều điên rồ, lái xe phân khối lớn, nhảy xuống vực.
It's sort of the one way he goes out anonymously. He puts on his motorbike helmet and he goes racing around the streets of LA.Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đi ẩn mình. Đội một chiếc mũ bảo hiểm vào và đi đua xe trên phố LA. 
TỪ VỰNG

Anonymously (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Anonymously.mp3

/əˈnɒnɪməsli/

Ẩn danh, nặc danh

CGI (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/CGI.mp3

/ˌsiː dʒiː ˈaɪ/

(Viết tắt của computer-generated imagery) Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính

Insanely (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Insanely.mp3

/ɪnˈseɪnli/

Điên rồ, điên cuồng

Massive (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Massive.mp3

/ˈmæsɪv/

To lớn, đồ sộ

Mercilessly (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Mercilessly.mp3

/ˈmɜːsɪləsli/

Nhẫn tâm, tàn nhẫn

Obviously (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Obviously.mp3

/ˈɒbviəsli/

Rõ ràng, hiển nhiên

Suffocating (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Suffocating_1.mp3

/ˈsʌfəkeɪtɪŋ/

Nghẹt thở, ngột ngạt

Unhook (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Unhook.mp3

/ʌnˈhʊk/

Tháo móc, mở khuyu áo

Useless (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Useless.mp3

/ˈjuːsləs/

Vô ích, vô dụng

Weep (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Weep.mp3

/wiːp/

Khóc, khóc than

Wuss (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Wuss.mp3

/wʊs/

Kẻ yếu đuối, kẻ ăn hại

CẤU TRÚC

- Set off: bắt đầu, kích hoạt

Eg 1: Then we set off and I'm driving along. http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Set%20off.mp3 (Chúng tôi bắt đầu và tôi lái xe.)

Eg 2: Opening this door will set off the alarm. http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Set%20off%202.mp3 (Mở cánh cửa này sẽ kích hoạt báo động.)

Bài học cùng chủ đề

;