Chatting with Shawn Mendes & Camila Cabello

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
Now I’m joined by two of the hottest popstars on the Planet, give it up for Shawn Mendes and Camila Cabello! Thank you for being here. I’m so happy that you're happy that I said your name right.Giờ tôi đang ngồi trò chuyện cùng với hai ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất hành tinh, hãy dành một tràng vỗ tay cho Shawn Mendes và Camila Cabello! Cảm ơn vì đã có mặt ở đây hôm nay. Tôi mừng vì thấy bạn vui khi tôi nói đúng tên của bạn.
I’m really happy that you said my name right, it doesn’t happen often.Tôi rất vui khi anh nói đúng tên của tôi, điều này không thường xuyên xảy ra đâu.
I’m happy that you are here. Shawn, you have had the most incredible year. Your new album "Handwriten" just came out on Friday. It’s been such a rocky! What's been the highlight for you in all this?Tôi rất vui khi bạn ở đây. Shawn, bạn đã có một năm đáng kinh ngạc. Album mới của bạn “Handwriten” vừa mới ra mắt vào Thứ Sáu. Thật là một album tuyệt vời! Điều gì bạn cảm thấy đáng nhớ nhất trong năm qua?
I mean it’s hard, it’s been crazy! Have you heard of her name - Taylor Swift? Have you heard of her?Thật khó để nói chính xác, vì tất cả mọi thứ đều quá tuyệt! Anh đã từng nghe tên ca sỹ Taylor Swift chưa? Anh đã từng nghe chưa?
I have heard of Taylor Swift. I have heard of her.Tôi biết Taylor Swift. Tôi từng nghe tên của cô ấy rồi.
Is she a rapper?Cô ấy là rapper đúng không?
Yeah, yeah!Đúng vậy!
Right!Được rồi!
Two swivel.Hai bạn hẹn hò sao?
No, I’ve been on tour with her for sure. It’s been an insane…Không, tôi từng tham gia chuyến lưu diễn cùng với cô ấy. Quá ấn tượng…
It’s incredible, to play that size venue.Không thể tin được, trình diễn trong một sân vận động lớn như vậy.
Massive! It’s like a sea of people. It looks like a hundred of millions of people! It’s 60 thousands which is a ton of people stuff. It is a lot of people.Một địa điểm khổng lồ! Một biển người. Cứ như có hàng triệu người ở đó vậy! Thực ra có khoảng 60 nghìn người, con số đó cũng khá lớn rồi. Rất nhiều người.
Yeah, yeah, it’s amazing, now Camila, last time you were here, you were here with Fifth Harmony.Đúng vậy, thật tuyệt vời, Camila, lần trước bạn ở đây cùng với nhóm Fifth Harmony.
Yeah!Đúng vậy.
It was an incredible performance!Đó quả thật là một tiết mục biểu diễn khó tin.
Thank you so much!Cảm ơn anh rất nhiều.
It’s absolutely brilliant. And what's happening with you guys right now? What are you doing?Rất ấn tượng. Giờ thì các bạn ra sao rồi? Các bạn hiện giờ đang có những dự định gì?
Well, I just got back from rehearsals, because we are going to Mexico tomorrow which is really exciting.À, tôi vừa trở về từ buổi diễn tập, bởi vì chúng tôi có chuyến lưu diễn ở Mexico vào ngày mai, chúng tôi rất thích thú.
Right!Vậy à.
And we're also working on the second album - 7/27 too. So it is going to be really fun. I feel like people are going to get to hear a side of us they have not heard before. So we’re all super excited about it.Và chúng tôi cũng đang làm việc để ra mắt album thứ hai của mình “7/27”. Vì vậy chúng tôi đang rất vui vẻ và thích thú. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ được lắng nghe những khía cạnh khác mới lạ mà chúng tôi chưa từng bộc lộ trước đó. Do đó, chúng tôi thật sự đang rất phấn khích.
We're very excited now. As we have had so many messages from your fans on Twitter and people getting in touch. We thought it would be fun if we went out and asked them if they had any questions for you, and we were inundated. So I’m gonna read some questions now. OK?Tôi và khán giả cũng vậy. Chúng tôi có rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ trên Twitter. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu chúng tôi hỏi người hâm mộ những điều họ thắc mắc về hai bạn, và thật sự chúng tôi đã bị quá tải. Giờ tôi sẽ đọc một vài câu hỏi được chứ?
This one is from @unicornlvke. They want to know what is your biggest fashion regret of all time? Mendes, hit me.Câu hỏi này từ @unicornlvke. Bạn ấy muốn biết thảm họa thời trang lớn nhất của hai bạn là gì? Mendes, bạn nghĩ sao?
I always look good, I mean... No, I’m kidding. I mean I wear the same jeans and t-shirt every day, so I can't mess up. It’s really nothing.Tôi luôn luôn bảnh trai, ý tôi là… Không, tôi đùa đó. Tôi lúc nào chỉ mặc một kiểu quần jean và áo phông thôi, nên chắc chắn là không có thảm họa thời trang rồi. Chắc chắn là không.
You really wear just one. You made the choice as a man that this is what you'll wear until you die?Bạn chỉ mặc một kiểu thời trang. Bạn quyết định là mình sẽ mặc như thế này cho tới khi lìa đời?
That's it. I have these shoes for like forever.Đúng vậy. Tôi sẽ đi những đôi giày kiểu này mãi thôi.
Nice.Hay ho đấy.
Yeah, I love themĐúng vậy, tôi thích chúng.
I wore a bow on “X-Factor” literally bigger than my entire body.Tôi đã đeo một cái nơ tại “X-Factor”, nó thậm chí còn to hơn cả người tôi.
Just a bow?Một cái nơ thôi sao?
It looks like a big, pink lettuce on my head.Nó giống như một cây xà lách màu hồng khổng lồ ở trên đầu tôi.
Sounds horrific.Nghe khủng khiếp quá.
Yeah, I know! Shawn makes fun of me for a long time.Đúng vậy, tôi biết! Shawn đã trêu ghẹo tôi suốt.
Ok. This one is from @mendeshearted. They want to know are you two dating?Được rồi. Câu hỏi này là từ @mendeshearted. Bạn ấy muốn biết hai bạn có đang hẹn hò không?
Well! No.Không!
Ok, you’re saying “no”, can I be honest?Được rồi, khi hai bạn nói “không”, tôi có thể thành thật không?
What?Chuyện gì vậy?
I don't believe you.Tôi không tin.
We're really not.Chúng tôi thực sự không hẹn hò.
There is no way you haven't made out.Không có chuyện hai bạn chưa từng hẹn hò.
We haven’t actually.Chúng tôi không hẹn hò mà.
Never. Why? Why don't you? I mean, come on! You're hot, you’re hot.Chưa sao. Tại sao? Tại sao lại vậy? Ý tôi là bạn là trai xinh, cô ấy là gái đẹp cơ mà.
Every time I try to make a move, she just squares me out.Mỗi khi tôi có ý định gì, là cô ấy lại ngăn cấm tôi.
So you have made a move?À, vậy bạn từng có ý định muốn hẹn hò?
It's never gonna happen.Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
So hang on, wait, you’re saying you…Khoan đã, đợi chút, hai bạn nói là…
He calls me kid!Cậu ấy gọi tôi là trẻ con!
Right! Let's get to the bottom of this.Được rồi! Chúng ta hãy nói chuyện này lại từ đầu.
No, no.Không, không!
No, no, we’re absolutely…, we’re just kidding. We’re actually not dating.Không, không, chúng tôi hoàn toàn…, chúng tôi chỉ đùa thôi. Thực sự chúng tôi không hẹn hò.
We’re both being very defensive?Tại sao chúng ta đều quá khích như vậy?
I see what the problem is. Now let me say everything people say. You're saying when you have leaned in, she says no, and you're saying that is completely not true, he has never leaned in.Tôi thấy vấn đề ở đây rồi. Để tôi diễn đạt lại ý hai bạn vừa nói. Bạn nói rằng khi bạn có ý định muốn hẹn hò, thì cô ấy nói “không”, và bạn nói điều đó không phải là sự thật, cậu ấy chưa từng muốn hẹn hò.
Now this sounds to me like you both might love each other. You don't know how to… am I right?Và điều đó theo tôi có nghĩa là cả hai bạn rất yêu quý nhau. Nhưng hai bạn lại không biết cách để… Tôi nói có đúng không?
There is no way you haven't made out.Không hề có chuyện hai bạn chưa hẹn hò?
We really haven't.Chúng tôi thực sự chưa mà.
I don't believe you.Tôi không tin đâu.
I don't care. We just haven't.Tôi không quan tâm. Chúng tôi chưa từng hẹn hò.
We haven't made out.Chúng tôi chưa đến mức hẹn hò.
I’m telling you every time I try to make a move, she’s like “no, you’re weird!”Tôi đã nói với anh rồi là mỗi khi tôi có ý định hẹn hò là cô ấy lại nói “không, cậu kỳ quá!”
So you have tried to make a move?Vậy bạn từng có ý định muốn hẹn hò sao?
He’s never tried to make a move.Cậu ấy chưa từng có ý định đấy.
The only thing that is more fun than watching you two both grunt is watching your team of publicists over there go “Oh my god… “Điều duy nhất mà tôi thấy buồn cười hơn việc cả hai bạn đang lầm bầm là nhìn những phát ngôn viên của hai bạn ở đằng kia và họ “Ôi Chúa ơi…”
Stop the interview now.Dừng cuộc phỏng vấn này lại ngay.
Listen! Stay tuned. These two have an incredible performance for us coming up.Nghe này mọi người. Hãy ngồi yên vị trí. Hai người họ sẽ mang lại một tiết mục rất tuyệt vời cho chúng ta. 
TỪ VỰNG

Absolutely (adv) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Absolutely.mp3

/ˈæbsəluːtli/

Tuyệt đối, hoàn toàn

Defensive (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Defensive.mp3

/dɪˈfensɪv/

Phòng thủ, phòng ngự

Inundate (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Inundate_1.mp3

/ˈɪnʌndeɪt/

Làm ngập, tràn ngập

Lettuce (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Lettuce_1.mp3

/ˈletɪs/

Rau diếp, xà lách

Regret (n, v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Regret.mp3

/rɪˈɡret/

Hối hận, tiếc thương

Rehearsal (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Rehearsal_1.mp3

/rɪˈhɜːsl/

Diễn tập

CẤU TRÚC

- Hear of somebody/ something: nghe, biết đến ai/ cái gì

Eg: I have heard of Taylor Swift. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.1_58.mp3

(Tôi từng nghe tên của Taylor Swift rồi.)

- Make fun of somebody: mang ai ra làm trò đùa

Eg: Shawn makes fun of me for a long time. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.2_53.mp3

(Shawn đã trêu ghẹo tôi suốt.)

Bài học cùng chủ đề

;