Being a dad changed everything about Justin Timberlake’s music

Loading the player...
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
Justin Timberlake's 20/20 Experience World Tour in 2014 was one of the highest grossing of the last decade. If you weren't able to get a ticket to the show, Netflix has one for you now.Chuyến lưu diễn mang tên 20/20 Experience World Tour của Justin Timberlake vào năm 2014 trở thành một trong những sự kiện có doanh thu cao nhất trong thập kỷ vừa qua. Nếu bạn hối tiếc vì không có vé tham dự, thì bạn vẫn còn cơ hội tại Netflix.
Timberlake collaborated with the Academy award-winning director Jonathan Demme to capture the last day of his world tour for a new concert film “Justin Timberlake and the Tennessee Kids”. I sat down with Justin at the Toronto Film Festival the morning after the premiere, and the superstar confessed to some nerves.Timberlake đã hợp tác với đạo diễn từng giành giải Oscar Jonathan Demme để ghi lại ngày lưu diễn cuối cùng của mình để tạo ra một bộ phim hòa nhạc “Justin Timberlake and the Tennessee Kids.” Tôi đã có dịp trò chuyện với Justin tại Liên hoan phim Toronto ngay sau buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim, nam ca sỹ tài năng thú nhận rằng mình vẫn rất hồi hộp.
You said you're as nervous to show this, anything you've done, why?Bạn nói rằng bạn vẫn rất hồi hộp khi công chiếu bộ phim này, với tất cả những gì đã làm, sao bạn lại vẫn cảm thấy vậy?
Um well, it's you know you always nervous to go to premiere, but I think just the added value of you know this isn't hiding behind a character, so to speak, it's just that moment where you're like “Wait, other people are going to see this.”Ừm, anh biết đấy, tôi luôn cảm thấy hồi hộp mỗi khi đến một buổi công chiếu phim của mình, nhưng lần này thì hoàn toàn khác, thường thì tôi sẽ ẩn mình sau một nhân vật nào đó, còn lần này, tôi nhận ra rằng “Đợi chút, mọi người sẽ xem bộ phim này.”
But I think people would say “this is what you do”, “this is Justin Timberlake”…Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ nói “Đó là điều mà bạn làm, đó chính là Justin Timberlake”…
Of course!Tất nhiên!
“So this is easy for him”…“Vì thế việc này khá dễ dàng với anh ấy”…
Of course! But there is something a little more personal about the way Jonathan captured us. I feel really proud that the people that I shared the stage with, they're so important to me and they're every bit… the star of this movie.Tất nhiên mọi người sẽ nghĩ vậy! Nhưng bộ phim này chứa đựng một vài yếu tố cá nhân từ cách mà Jonathan thực hiện nó. Tôi cảm thấy rất tự hào về những người đã đồng hành cùng tôi trên sân khấu, họ có vai trò rất quan trọng đối với tôi, họ là trung tâm của của bộ phim này.
Jonathan calls you a funky Frank Sinatra.Jonathan gọi bạn là Frank Sinatra nổi loạn.
He said that?Ông ấy nói vậy sao?
He said that.Đúng vậy.
Ok!Được rồi.
He said imagine Sinatra if he could dance too, that’s pretty cool!Ông ấy nói hãy tưởng tượng Sinatra có thể nhảy nữa, chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Sinatra could dance.Sinatra có thể nhảy.
But I'm looking at you up there in your tuxedo working with Jonathan Demme and thinking how far you've come since you burst on the scene in your early days, do you stop and think at moments like this and say “Man, look at the journey”.Nhưng khi tôi thấy bạn ở trên sân khấu trong bộ tuxedo và làm việc với Jonathan Demme, tôi nghĩ đến quãng đường mà bạn đã qua từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, bạn có từng dừng lại và suy nghĩ về những khoảnh khắc như thế này không “Chúa ơi, quả là một chặng đường.”
Yeah man, every day. I mean yeah every day, while it's happening, now more so than ever while it's actually happening, because the moment and all it's sort of like imperfection is like the best part you know that's gonna be the part you remember the most.Có, mỗi ngày. Ý tôi là đúng vậy, mỗi ngày tôi đều nghĩ thế khi mọi chuyện chuẩn bị diễn ra, giờ tôi còn nghĩ nhiều hơn thế khi mọi chuyện thật sự xảy ra, bởi vì khoảnh khắc này, tất cả khiếm khuyết là những điều tuyệt vời nhất mà tôi sẽ mãi nhớ tới.
Even more than the music, Timberlake is savoring being a dad to Silas his son with wife Jessica Biel.Điều quan trọng hơn cả âm nhạc, đó là Timberlake đã được lên chức bố khi người vợ của mình Jessica Biel hạ sinh bé trai Silas.
Are you finding as you write new music Justin that having a 16, 17 month old at home change the way you look at music?Bạn có cảm thấy sự khác biệt trong việc viết nhạc khi có một cậu nhóc 16, 17 tháng tuổi không?
It changes everything, you literally just like wake up, look in the mirror and go “I have no idea what I'm doing”.Thằng bé làm thay đổi mọi thứ, giống như mỗi khi thức dậy, nhìn vào gương và nhận ra “Tôi không hề biết mình đang làm gì.”
That's right!Đúng vậy.
And yeah it changes everything, I would have never written a song like “Can't stop the feeling”. I don't know that it was directly inspired to be something that my son could listen to of mine, because there's a lot of music he can't listen to of mine. At least, not yet, you’re looking at me like “Oh yeah but just wait”, I feel you’re giving me the eyes like “No, no, but just wait”.Và điều đó thay đổi mọi thứ, nếu không có thằng bé, có lẽ tôi sẽ không bao giờ viết được bài hát “Can't stop the feeling”. Tôi không biết, sáng tác một bài hát mà thằng bé có thể nghe là nguồn cảm hứng của tôi, bởi vì có rất nhiều thể loại âm nhạc mà thằng bé không thể hiểu được. Ít nhất thì vẫn chưa, đúng vậy, anh đang nhìn tôi cứ như thể “Ồ đúng vậy, nhưng đợi đã,” tôi cảm thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt đó “Không, không, nhưng đợi đã.”
We'll talk when cameras are all off. It gets way worse. No…Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau khi chương trình kết thúc. Mọi chuyện sẽ tệ hơn khi chúng ta tiếp tục nói về điều này. Không…
Yeah, I’m sure.Đúng vậy, chắc chắn là như thế.
It's crazy you know there's new appreciation for both of them, you know her and him, it’s humiliating and it’s humbling at the same time.Thật lạ lùng là khi tôi có một cảm giác trân trọng mới dành cho cả hai người họ, vợ tôi và con trai, cũng là lúc tôi vừa vừa cảm thấy bẽ bàng vừa thấy hổ thẹn.
It’s when you realize your wife is a superhuman. That’s a gear you didn't know she had.Đó là lúc bạn nhận ra vợ mình là một siêu nhân. Có những điều mà bạn chưa từng biết về cô ấy.
Oh my Gosh! You watch her realize she has a gear she didn't have and then you go “whoa”. Yeah!Chúa ơi! Tôi ngắm cô ấy hàng ngày và nhận ra những điều mà tôi chưa từng biết, và cảm thấy thật bất ngờ “whoa.” Đúng vậy!
TỪ VỰNG

Confessed (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Confessed.mp3

/kənˈfest/

Thừa nhận, công nhận

Humbling (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Humbling.mp3

/ˈhʌmb(ə)lɪŋ/

Thấp kém, thiếu tự tin

Humiliating (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Humiliating.mp3

/hjuːˈmɪlieɪtɪŋ/

Làm nhục nhã, làm bẽ mặt

Imperfection (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Imperfection_1.mp3

/ˌɪmpəˈfekʃn/

Sự không hoàn hảo, sự không hoàn chỉnh

Inspire (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Inspire.mp3

/ɪnˈspaɪə(r)/

Truyền cảm hứng

Premiere (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Premiere_1.mp3

/ˈpremieə(r)/

Buổi công chiếu lần đầu tiên (phim, kịch…)

Savor (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Savor.mp3

/ˈseɪvə(r)/

Phảng phất, nhấm nháp

CẤU TRÚC

- To be able to do something: có khả năng làm gì

Eg: If you weren't able to get a ticket to the show, Netflix has one for you now. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.3_37.mp3

(Nếu bạn hối tiếc vì không có vé tham dự, thì bạn vẫn còn cơ hội tại Netflix.)

- To be important to somebody: có tầm quan trọng đối với ai

Eg: They're so important to me. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.4_33.mp3

(Họ có vai trò rất quan trọng đối với tôi.)

- I have no idea = I do not/ I don’t know: tôi không biết

Eg: I have no idea what I'm doing. https://english360.com.vn/uploads/540ccb60a7882066249469a3b1a47b94/1.5_29.mp3

(Tôi không hề biết mình đang làm gì.)

Bài học cùng chủ đề

;