Unit 11: Talking about weather

Trong bài học này, bạn sẽ được học cách hỏi về thời tiết, trả lời câu hỏi về thời tiết.

Unit 12: What’s the matter?

Bài học về cách hỏi và bày tỏ sự quan tâm, thông cảm khi người khác gặp vấn đề khó khăn.

Unit 13: Can you do it?

Bài học về cách hỏi ai đó có khả năng làm việc gì và cách trả lời ai đó có thể làm gì.

Unit 14: On the phone

Bài học về cách nói chuyện qua điện thoại: Mở đầu cuộc nói chuyện, hỏi thông tin, chuyển máy, để lại tin nhắn,…

Unit 15: Shopping

Bài học về cách đi mua sắm, hỏi về giá cả, trả lời về giá cả với những cấu trúc khác nhau.

Unit 16: Returning an item

Bài học về cách giao tiếp trong tình huống trả lại hàng hoá (đã mua).

Unit 17: Transportation

Bài học về cách nói về chọn phương tiện vận chuyển, cách hỏi địa điểm của phương tiện vận chuyển, cách chỉ đường đi đến phương tiện vận chuyển, cách nói khi bị lỡ xe, cách mô tả về giao thông giờ cao điểm, thấp điểm,…

Unit 18: At the movies

Bài học về cách nói về chủ đề đi xem phim: cách chọn phim, cách hỏi và trả lời giá vé, cách hỏi và nêu ý kiến về bộ phim, diễn viên,…

Unit 19: At the restaurant

Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách giao tiếp khi ở trong nhà hàng.

Unit 20: Paying the bill

Bài học về cách nói khi thanh toán hoá đơn sau một bữa ăn, hoặc sau khi chọn được món đồ cần mua,…