Unit 1: The interview

Bài học về cách trả lời phỏng vấn (xin việc) trong tiếng Anh, những câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn và cách để gây ấn tượng tốt với Nhà tuyển dụng.

Unit 2: Arriving at my new office

Bài học về cách chào hỏi và nói chuyện bằng Tiếng Anh trong ngày đầu tiên khi đến văn phòng làm việc mới.

Unit 3: Signing the employee contract

Bài học về cách giao tiếp trong tình huống ký kết hợp đồng lao động mới.

Unit 4: The office tour: Acquainting with things in the office

Bài học về tình huống giao tiếp làm quen với văn phòng mới, cụ thể là nói về văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng.

Unit 5: The office tour: Meeting the college

Bài học về tình huống giao tiếp làm quen với đồng nghiệp mới, trong ngày đầu tiên đi làm.

Unit 6: On the phone: Answering the telephone

Bài học về tình huống trả lời một cuộc điện thoại gọi đến, trong đó người gọi đến kết nối được với người cần gặp.

Unit 7: On the phone: Taking a message

Bài học về tình huống nói chuyện qua điện thoại: Ghi lời nhắn của người gọi đến do không kết nối được với người họ cần gặp.

Unit 8: Making an appointment

Bài học về tình huống thiết lập một cuộc hẹn qua điện thoại.

Unit 9: Greeting a client

Bài học về tình huống tiếp khách trong văn phòng, tiếp các đối tác kinh doanh.

Unit 10: In the meeting

Bài học về tình huống giao tiếp trong một buổi họp.