Unit 1: On the phone: Answering the telephone

Bài học về tình huống trả lời một cuộc điện thoại gọi đến, trong đó người gọi đến kết nối được với người cần gặp.

Unit 2: On the phone: Taking a message

Bài học về tình huống nói chuyện qua điện thoại: Ghi lời nhắn của người gọi đến do không kết nối được với người họ cần gặp.

Unit 3: Making an appointment

Bài học về tình huống thiết lập một cuộc hẹn qua điện thoại.

Unit 4: Greeting a client

Bài học về tình huống: Tiếp khách (đối tác).

Unit 5: In the meeting

Bài học về tình huống giao tiếp trong một buổi họp.

Unit 6: Handling a complaint

Bài học về tình huống: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại qua điện thoại. 

Unit 7: Planning a business trip: Organizing the trip

Bài học về tình huống giao tiếp tiếp nhận thông tin về việc tổ chức chuyến công tác cho Cấp trên.

Unit 8: Planning a business trip: Calling the travel agent

Bài học về tình huống giao tiếp gọi điện đến Đại lý du lịch để đặt trước dịch vụ lữ hành cho chuyến công tác của Cấp trên.

Unit 9: Assignment at the airport

Bài học về tình huống: Nhận nhiệm vụ đón một vị khách đối tác tại sân bay.

Unit 10: Reception situation 1

Bài học về tình huống tiếp khách đến văn phòng và muốn gặp Cấp trên của bạn, tuy nhiên vị khách không có lịch hẹn trước.