Đăng ký nhận bản tin khuyến mại, tin tức, tài liệu tiếng Anh hữu ích của English360 miễn phí. Bạn có thể dừng nhận bản tin của English360 bất cứ lúc nào.

Hơn 3.000 người đã đăng ký

Bạn sẽ nhận được gì?

  1. Thông tin về các chương trình khuyến mại, giảm giá đặc biệt của English360 trong năm

  2. Tài liệu tiếng Anh giá trị giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn

  3. Tips trong việc học tiếng Anh giúp bạn nâng cao trình độ nhanh chóng

Bạn sẽ không nhận được gì?

  1. Các email rác với nội dung không rõ ràng

  2. Email hàng ngày (chúng tôi không muốn làm đầy hòm thư của bạn)