Writing's on the wall - Sam Smith

19.09.2016
Loading the player...
Tiếng Anh Tiếng Việt
I've been here beforeAnh đã từng thế này rồi
But always hit the floorNhưng luôn phải ngừng lại
I've spent a lifetime runningAnh đã dành cả đời trốn chạy
And I always get awayVà anh luôn bỏ đi
But with you I'm feeling somethingNhưng với em, anh cảm giác có điều gì đó
That makes me want to stayKhiến anh muốn ở lại
  
I'm prepared for thisAnh đã chuẩn bị cho điều này
I never shoot to missChưa nhắm trượt bao giờ
But I feel like a storm is comingNhưng anh cảm thấy có cơn bão đang kéo đến
If I'm gonna make it through the dayNếu anh có thể vượt qua được nó
Then there's no more use in runningThì anh sẽ không cần phải trốn chạy nữa
This is something I gotta faceĐây là điều mà anh cần đối mặt
  
If I risk it allNếu anh mạo hiểm tất cả
Could you break my fall?Thì em có nâng đỡ anh không?
  
How do I live? How do I breathe?Anh sống làm sao? Thở thế nào?
When you're not here I'm suffocatingKhi em không có ở đây, anh nghẹt thở
I want to feel love, run through my bloodAnh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch
Tell me is this where I give it all up?Hãy nói với anh em có phải là nơi anh trao tất cả
For you I have to risk it allVì em, anh phải mạo hiểm tất cả
Cause the writing's on the wallVì điềm báo đã thế rồi
  
A million shards of glassHàng triệu mảnh vỡ thủy tinh
That haunt me from my pastVẫn ám ảnh anh từ quá khứ
As the stars begin to gatherKhi những ngôi sao hội tụ lại
And the light begins to fadeVà ánh sáng bắt đầu tan đi
When all hope begins to shatterKhi tất cả hy vọng bắt đầu tiêu tan
Know that I won't be afraidAnh biết rằng mình sẽ không sợ hãi
  
If I risk it allNếu anh mạo hiểm tất cả
Could you break my fall?Em sẽ đỡ lấy anh chứ?
  
How do I live? How do I breathe?Anh sống làm sao? Thở thế nào?
When you're not here I'm suffocatingKhi em không có ở đây, anh nghẹt thở
I want to feel love, run through my bloodAnh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch
Tell me is this where I give it all up?Hãy nói với anh em có phải là nơi anh trao tất cả
For you I have to risk it allVì em, anh phải mạo hiểm tất cả
Cause the writing's on the wallVì điềm báo đã thế rồi
  
The writing's on the wallĐiềm báo là thế
  
How do I live? How do I breathe?Anh sống làm sao? Thở thế nào?
When you're not here I'm suffocatingKhi em không có ở đây, anh nghẹt thở
I want to feel love, run through my bloodAnh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch
Tell me is this where I give it all up?Hãy nói với anh em có phải là nơi anh trao tất cả
How do I live? How do I breathe?Anh sống làm sao? Thở thế nào?
When you're not here I'm suffocatingKhi em không có ở đây, anh nghẹt thở
I want to feel love, run through my bloodAnh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch
Tell me is this where I give it all up?Hãy nói với anh em có phải là nơi anh trao tất cả
For you I have to risk it allVì em, anh phải mạo hiểm tất cả
Cause the writing's on the wall.Vì điềm báo đã thế rồi.

Từ vựng

Haunt (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Haunt_1.mp3

/hɔːnt/

Ám ảnh

Shard (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Shard.mp3

/ʃɑːd/

Mảnh vỡ

Suffocating (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Suffocating.mp3

/ˈsʌfəkeɪtɪŋ/

Nghẹt thở, ngột ngạt

Cấu trúc

- Spend something doing something: dành cái gì để làm gì

Eg: I've spent a lifetime running.

- Prepared for something: sẵn sàng làm gì

Eg: I'm prepared for this.

- There's no more use (in) doing something: không có ích gì/ không có tác dụng trong làm việc gì

Eg: There's no more use in running.

- The writing's on the wall/ The writing is on the wall: điềm báo chuyện không tốt sắp xảy tới

- Begin to do something: bắt đầu làm việc gì

Eg: The stars begin to gather.

Bài học cùng chủ đề

;