We are young - Fun. ft. Janelle Monáe

28.10.2016
Loading the player...
Tiếng Anh Tiếng Việt
Give me a second ICho tôi một giây thôi
I need to get my story straightĐể làm rõ mọi chuyện
My friends are in the bathroomNhững người bạn của tôi đang trong nhà tắm
Getting higher than the Empire StateVới tinh thần cao hơn cả tòa nhà Empire State
My lover she’s waiting for meNgười yêu tôi, cô ấy vẫn đợi tôi
Just across the barỞ bên kia quầy bar
My seat’s been taken by some sunglassesChỗ ngồi của tôi đã bị chiếm mất bởi một kẻ đeo kính đen
Asking 'bout a scar, andĐang hỏi về điều đã làm tổn thương em
I know I gave it to you months agoTôi biết tôi đã làm vậy vài tháng trước
I know you’re trying to forgetTôi biết em đang cố quên đi
But between the drinks and subtle thingsNhưng giữa những cơn say và những thứ hỗn độn
The holes in my apologies, you knowSự chân thành trong lời xin lỗi của tôi, em biết mà
I’m trying hard to take it backTôi đang gắng hết sức để hàn gắn mọi chuyện
So if by the time the bar closesThế nên khi quầy bar đóng cửa
And you feel like falling downVà khi em cảm thấy tuyệt vọng
I’ll carry you homeTôi sẽ là người đưa em về nhà
  
TonightĐêm nay
We are youngChúng ta vẫn còn trẻ
So let’s set the world on fireNên hãy cùng chơi hết mình
We can burn brighter than the sunChúng ta có thể đốt cháy nơi này rực sáng hơn cả mặt trời
  
TonightĐêm nay
We are youngChúng ta vẫn còn trẻ
So let’s set the world on fireNên hãy cùng chơi hết mình
We can burn brighter than the sunChúng ta có thể đốt cháy nơi này rực sáng hơn cả mặt trời
  
Now I know that I’m notGiờ tôi biết tôi không phải là
All that you gotTất cả đối với em
I guess that I, I just thoughtTôi nghĩ rằng
Maybe we could find new ways to fall apartĐôi ta có thể tìm những cách khác để chia xa
But our friends are backNhưng bạn bè của chúng ta đã quay lại
So let’s raise a toastVậy hãy cùng nâng ly chúc mừng
‘Cause I found someone to carry me homeTôi cũng đã tìm được ai đó để đưa tôi về nhà
  
TonightĐêm nay
We are youngChúng ta vẫn còn trẻ
So let’s set the world on fireNên hãy cùng chơi hết mình
We can burn brighter than the sunChúng ta có thể đốt cháy nơi này rực sáng hơn cả mặt trời
  
TonightĐêm nay
We are youngChúng ta vẫn còn trẻ
So let’s set the world on fireNên hãy cùng chơi hết mình
We can burn brighter than the sunChúng ta có thể đốt cháy nơi này rực sáng hơn cả mặt trời
  
Carry me home tonight (Nananananana)Đưa tôi về nhà đêm nay (Nananananana)
Just carry me home tonight (Nananananana)Xin đưa tôi về nhà đêm nay (Nananananana)
Carry me home tonight (Nananananana)Đưa tôi về nhà đêm nay (Nananananana)
Just carry me home tonight (Nananananana)Xin đưa tôi về nhà đêm nay (Nananananana)
  
The moon is on my side (Nananananana)Mặt trăng đứng về phía tôi (Nananananana)
I have no reason to run (Nananananana)Không có lý gì tôi lại phải trốn chạy (Nananananana)
So will someone come and carry me home tonight (Nananananana)Vì vậy sẽ có ai đó đến và đưa tôi về nhà đêm nay (Nananananana)
The angels never arrived (Nananananana)Những thiên thần sẽ không bao giờ đến nơi đây (Nananananana)
But I can hear the choir (Nananananana)Nhưng tôi có thể nghe thấy bản hợp xướng (Nananananana)
So will someone come and carry me home (Nananananana)Vì vậy sẽ có ai đó đến và đưa tôi về nhà đêm nay (Nananananana)
  
TonightĐêm nay
We are youngChúng ta vẫn còn trẻ
So let’s set the world on fireNên hãy cùng chơi hết mình
We can burn brighter than the sunChúng ta có thể đốt cháy nơi này rực sáng hơn cả mặt trời
  
TonightĐêm nay
We are youngChúng ta vẫn còn trẻ
So let’s set the world on fireNên hãy cùng chơi hết mình
We can burn brighter than the sunChúng ta có thể đốt cháy nơi này rực sáng hơn cả mặt trời
  
So if by the time the bar closesThế nên khi quầy bar đóng cửa
And you feel like falling downVà khi em cảm thấy mất phương hướng
I’ll carry you home tonight.Tôi sẽ là người đưa em về nhà đêm nay.

Từ vựng

Angel (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Angel_2.mp3

/ˈeɪndʒl/

Thiên thần, thiên sứ

Apology (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Apology.mp3

/əˈpɒlədʒi/

Lời xin lỗi, lời tạ lỗi

Choir (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Choir_1.mp3

/ˈkwaɪə(r)/

Hợp xướng, hợp ca

Scar (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Scar.mp3

/skɑː(r)/

Vết sẹo, vết thương lòng

Subtle (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Subtle.mp3

/ˈsʌtl/

Tinh tế, nhạy cảm

Xảo quyệt, quỷ quyệt

Toast (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Toast.mp3

/təʊst/

Sự chúc mừng

Cấu trúc

- Wait for somebody/ something: đợi, chời đợi ai/ cái gì

Eg: My lover she’s waiting for me.

- Give something to somebody: đưa cái gì cho ai

Eg: I know I gave it to you months ago.

- Try to do something: cố gắng để làm gì

- Take something back: lấy lại cái gì

Eg: I’m trying hard to take it back.

Bài học cùng chủ đề

;