Try everything - Shakira

15.06.2016
Loading the player...
Tiếng Anh Tiếng Việt
I messed up tonightTôi đã mắc sai lầm đêm nay
I lost another fightTôi lại bại trận một lần nữa
I still mess up but I'll just start againTôi cứ làm mọi thứ rối tung lên nhưng tôi sẽ làm lại từ đầu
  
I keep falling downTôi cứ ngã xuống
I keep on hitting the groundCứ đo đường hết lần này đến lần khác
I always get up now to see what's nextNhưng tôi luôn vực dậy để xem, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra
  
Birds don't just flyLoài chim đâu chỉ bay
They fall down and get upChúng rơi xuống rồi lại cất cánh
Nobody learns without getting it wonChẳng ai nên khôn mà không mắc phải sai lầm
  
I won’t give up, no I won’t give inTôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không lùi bước
Till I reach the endCho tới khi về đến đích
And then I’ll start againVà rồi tôi lại sẽ bắt đầu
  
Though I’m on the leadMặc dù tôi đang dẫn trước
I wanna try everythingTôi vẫn muốn thử làm mọi thứ
I wanna try even though I could failDù cho có thất bại đi chăng nữa
  
I won’t give up, no I won’t give inTôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không lùi bước
Till I reach the endCho tới khi về đến đích
And then I’ll start againVà rồi tôi lại sẽ bắt đầu
  
No I won't leaveKhông, tôi sẽ không rời bước
I wanna try everythingTôi muốn thử làm mọi thứ
I wanna try even though I could failDù cho có thất bại đi chăng nữa
  
Oh oh oh ohOh oh oh oh
Try everythingThử mọi thứ
Oh oh oh ohOh oh oh oh
Try everythingThử mọi thứ
Oh oh oh ohOh oh oh oh
Try everythingThử mọi thứ
Oh oh oh ohOh oh oh oh
  
Look how far you've comeNhìn xem bạn đã đi được bao xa
You filled your heart with loveBạn đã đem yêu thương lấp đầy tâm hồn
Baby you've done enough that cut your breathNhư thế là đủ rồi, hãy hít một hơi thật sâu đi nào bạn yêu
  
Don't beat yourself upĐừng tự trách cứ bản thân
Don't need to run so fastChẳng cần phải vội vã đâu
Sometimes we come last but we did our bestĐôi khi chúng ta về chót nhưng chúng ta đã cố gắng hết mình rồi
  
I won’t give up, no I won’t give inTôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không lùi bước
Till I reach the endCho tới khi về đến đích
And then I’ll start againVà rồi tôi lại sẽ bắt đầu
  
Though I’m on the leadMặc dù tôi đang dẫn trước
I wanna try everythingTôi vẫn muốn thử làm mọi thứ
I wanna try even though I could failDù cho có thất bại đi chăng nữa
  
I won’t give up, no I won’t give inTôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không lùi bước
Till I reach the endCho tới khi về đến đích
And then I’ll start againVà rồi tôi lại sẽ bắt đầu
  
No I won't leaveKhông, tôi sẽ không rời bước
I wanna try everythingTôi muốn thử làm mọi thứ
I wanna try even though I could failDù cho có thất bại đi chăng nữa
  
I'll keep on making those new mistakesTôi vẫn sẽ tiếp tục mắc thêm những sai lầm
I'll keep on making them every dayHàng ngày tôi vẫn sẽ tiếp tục mắc thêm
Those new mistakesNhững sai lầm
  
Oh oh oh ohOh oh oh oh
Try everythingThử mọi thứ
Oh oh oh ohOh oh oh oh
Try everythingThử mọi thứ
Oh oh oh ohOh oh oh oh
Try everythingThử mọi thứ
Oh oh oh ohOh oh oh oh
  
Try everything.Thử mọi thứ.
  
 Source: Page "Lời dịch các ca khúc quốc tế"

Từ vựng

Fight (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Fight_2.mp3

/faɪt/

Trận chiến

Fill (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Fill.mp3

/fɪl/

Đổ đầy, chứa đầy

Mistake (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Mistake_1.mp3

/mɪˈsteɪk/

Lỗi lầm, sai lầm

Reach (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Reach.mp3

/riːtʃ/

Chạm, vươn tới

Cấu trúc

- Mess up: làm hỏng, làm tồi tệ

Eg: I messed up tonight.

- Keep + V-ing/ Keep on + V-ing: tiếp tục làm gì

Eg: I keep falling down.

Eg: I keep on hitting the ground.

- Give up: từ bỏ, bỏ cuộc

- Give in: nhượng bộ, chịu thua

Eg: I won’t give up, no I won’t give in.

Bài học cùng chủ đề

;