Lemon tree - Fool's Garden

12.07.2016
Loading the player...
Tiếng Anh Tiếng Việt
I'm sitting here in the boring roomAnh ngồi đây trong căn phòng đầy nỗi buồn chán
It's just another rainy Sunday afternoonLại thêm một buổi chiều chủ nhật mưa rơi
I'm wasting my timeAnh đang lãng phí thời gian của mình
I got nothing to doAnh chẳng có gì để làm cả
I'm hanging aroundAnh cứ đi đi lại lại
I'm waiting for youAnh đang chờ em
But nothing ever happens and I wonderNhưng chẳng có gì xảy ra cả và anh tự hỏi
  
I'm driving around in my carAnh lái xe lượn lờ xung quanh
I'm driving too fastAnh lái thật nhanh
I'm driving too farAnh lái thật xa
I'd like to change my point of viewAnh muốn thay đổi quan điểm của mình
I feel so lonelyAnh thấy cô đơn quá
I'm waiting for youAnh vẫn đang chờ em
But nothing ever happens and I wonderNhưng chẳng có gì xảy ra cả và anh tự hỏi
  
I wonder howAnh tự hỏi bằng cách nào
I wonder whyAnh tự hỏi vì sao
Yesterday you told me 'bout the blue blue skyNgày hôm qua em đã kể cho anh nghe về một bầu trời xanh ngắt
And all that I can see is just a yellow lemon-treeVà tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là một cây chanh vàng
I'm turning my head up and downAnh ngẩng đầu lên và rồi cúi đầu xuống
I'm turning turning turning turning turning aroundAnh quay, quay, quay đầu mình theo mọi hướng
And all that I can see is just another lemon-treeVà tất cả những gì anh nhìn thấy lại chỉ là một cây chanh vàng
  
Sing, dah...Hát nào, dah…
  
I'm sitting hereAnh ngồi ở nơi đây
I miss the powerAnh nhớ nguồn sức mạnh ấy
I'd like to go out taking a showerAnh muốn đi tắm một chút
But there's a heavy cloud inside my headNhưng có một đám mây trĩu nặng trong tâm trí anh
I feel so tiredAnh thấy thật mệt mỏi
Put myself into bedĐặt bản thân trở lại chiếc giường
While nothing ever happens and I wonderVẫn chẳng có gì xảy ra và anh tự hỏi
  
Isolation is not good for meSự cô lập thật không tốt cho anh chút nào
Isolation I don't want to sit on the lemon-treeAnh không muốn ngồi trên cây chanh vàng và ôm lấy sự cô lập ấy
I'm steppin' around in the desert of joyAnh bước đi trên hoang mạc của niềm vui
Baby anyhow I'll get another toyEm yêu à, dù bằng cách nào đi nữa thì rồi anh cũng cũng sẽ tìm thấy những thú vui mới thôi
And everything will happen and you wonderVà mọi điều rồi sẽ xảy ra và em tự hỏi
   
I wonder howAnh tự hỏi bằng cách nào
I wonder whyAnh tự hỏi vì sao
Yesterday you told me 'bout the blue blue skyNgày hôm qua em đã kể cho anh nghe về một bầu trời xanh ngắt
And all that I can see is just another lemon-treeVà rồi tất cả những gì anh thấy được lại chỉ là một cây chanh khác
I'm turning my head up and downAnh ngẩng đầu lên và rồi cúi đầu xuống
I'm turning turning turning turning turning aroundAnh quay, quay, quay đầu mình theo mọi hướng
And all that I can see is just a yellow lemon-treeVà tất cả những gì anh nhìn thấy lại chỉ là một cây chanh vàng
Yellow, wonder, wonderRồi anh tự hỏi, tự hỏi rằng
   
I wonder howAnh tự hỏi bằng cách nào
I wonder whyAnh tự hỏi vì sao
Yesterday you told me 'bout the blue blue skyNgày hôm qua em đã kể cho anh nghe về một bầu trời xanh ngắt
And all that I can see, and all that I can see, and all that I can seeVà rồi tất cả những gì anh thấy, tất cả những gì anh nhìn thấy được
Is just a yellow lemon-tree.Lại chỉ là một cây chanh vàng.

Từ vựng

Desert (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Desert_1.mp3

/ˈdezət/

Sa mạc, hoang mạc

Isolation (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Isolation.mp3

/ˌaɪsəˈleɪʃn/

Sự cô đơn, sự cách ly

Rainy (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Rainy.mp3

/ˈreɪni/

Có mưa, nhiều mưa

Wonder (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Wonder_1.mp3

/ˈwʌndə(r)/

Muốn biết, tự hỏi

Cấu trúc

- Wait for somebody/ something: chờ đơi ai/ cái gì

Eg: I'm waiting for you.

- Would like/ ‘d like to do something: muốn thay đổi cái gì

- Point of view: quan điểm, cách nhìn nhận

Eg: I'd like to change my point of view.

- Take a shower: tắm

Eg: I'd like to go out taking a shower.

Bài học cùng chủ đề

;