Because of you - Kelly Clarkson

31.10.2016
Loading the player...
Tiếng Anh Tiếng Việt
I will not make the same mistakes that you didCon sẽ không phạm phải sai lầm của mẹ
I will not let myselfCon sẽ không để bản thân
Cause my heart so much miseryLàm trái tim mình đau khổ đến thế
I will not break the way you didCon sẽ không suy sụp như mẹ
You fell so hardMẹ đã sa sút quá nặng nề
I've learned the hard wayCon đã rút ra được kinh nghiệm
To never let it get that farKhông bao giờ để mọi chuyện tiến xa nhường ấy
  
Because of youBởi vì cha mẹ
I never stray too far from the sidewalkCon chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên
Because of youBởi vì cha mẹ
I learned to play on the safe side so I don't get hurtCon đã học cách sống sao cho mình không phải chịu tổn thương
Because of youBởi vì cha mẹ
I find it hard to trust not only me, but everyone around meCon nhận ra thật khó để tin tưởng bản thân mình cũng như những người xung quanh
Because of youBởi vì cha mẹ
I am afraidCon sợ hãi
   
I lose my wayCon lạc hướng
And it's not too long before you point it outVà chuyện đó kéo dài không lâu trước khi mẹ chỉ ra điều đó cho con
I cannot cryCon không thể khóc
Because I know that's weakness in your eyesBởi vì con biết điều đó sẽ là điểm yếu của con trong mắt mẹ
I'm forced to fakeCon buộc phải giả tạo
A smile, a laugh every day of my lifeMỗi tiếng cười, mỗi nỗi niềm hạnh phúc trong cuộc đời mình
My heart can't possibly breakTrái tim con có lẽ không thể tan vỡ
When it wasn't even whole to start withKhi mà thậm chí từ đầu nó còn không được nguyên vẹn
   
Because of youBởi vì cha mẹ
I never stray too far from the sidewalkCon chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên
Because of youBởi vì cha mẹ
I learned to play on the safe side so I don't get hurtCon đã học cách sống sao cho mình không phải chịu tổn thương
Because of youBởi vì cha mẹ
I find it hard to trust not only me, but everyone around meCon nhận ra thật khó để tin tưởng bản thân mình cũng như những người xung quanh
Because of youBởi vì cha mẹ
I am afraidCon sợ hãi
   
I watched you dieCon nhìn mẹ chết mòn
I heard you cry every night in your sleepCon nghe mẹ khóc mỗi đêm trong giấc ngủ
I was so youngCon còn quá trẻ
You should have known better than to lean on meĐáng lẽ mẹ đừng dựa vào con
You never thought of anyone elseMẹ chưa từng nghĩ về ai khác
You just saw your painMẹ chỉ nhìn thấy nỗi đau của mẹ mà thôi
And now I cry in the middle of the nightVà giờ đây con khóc giữa đêm thâu
For the same damn thingVvì cùng một lý do chết tiệt như thế
  
Because of youBởi vì cha mẹ
I never stray too far from the sidewalkCon chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên
Because of youBởi vì cha mẹ
I learned to play on the safe side so I don't get hurtCon đã học cách sống sao cho mình không phải chịu tổn thương
Because of youBởi vì cha mẹ
I try my hardest just to forget everythingCon đã cố hết sức để quên đi mọi chuyện
Because of youBởi vì cha mẹ
I don't know how to let anyone else inCon không biết làm cách nào để yêu một ai đó
Because of youBởi vì cha mẹ
I'm ashamed of my life because it's emptyCon xấu hổ về cuộc đời mình vì nó hoàn toàn trống rỗng
Because of youBởi vì cha mẹ
I am afraidCon sợ hãi
   
Because of youChính bởi cha mẹ
Because of you.Là lỗi của cha mẹ đó.

Từ vựng

Fake (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Fake.mp3

/feɪk/

Làm giả, giả mạo

Misery (n) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Misery.mp3

/ˈmɪzəri/

Sự đau đớn, khổ sở

Stray (v) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Stray.mp3

/streɪ/

Đi lang thang, đi lạc

Weakness (adj) http://english360.vn/uploads/0d6e791b452efafa015011536da2b22a/Weakness.mp3

/ˈwiːknəs/

Điểm yếu, khuyết điểm

Cấu trúc

- Make (a) mistakes: phạm sai lầm, phạm lỗi

Eg: I will not make the same mistakes that you did.

- Point out: nêu ra, chỉ ra

Eg: It's not too long before you point it out.

- Should have done something: đáng lẽ ra nên làm gì 

- Lean on somebody/ something: phụ thuộc, lệ thuộc vào ai/ cái gì

Eg: You should have known better than to lean on me.

- Think about/ of somebody/ something: nghĩ về ai/ cái gì

Eg: You never thought of anyone else.

- To be ashamed of somebody/ something: cảm thấy xấu hổ về ai/ cái gì

Eg: I'm ashamed of my life because it's empty.

Bài học cùng chủ đề

;